Anasayfa
ALLAH ın varlığı
Din nedir?
İslam ve islamın şartları
HZ.Peyğamberin hayatı
ALLAH korkusu
İslam ahlakı
Abdestin tarifi
Namazın fazileti
Namaz öğreniyorum
İlahi ve kasideler
Oruç ve Ramazanın fazileti
İlahi dinle
Günümüz meseleleri
Zekat konusu
Ziyaretşi defteri
ALLAH ın 99 ismi ve anlamı
Mesneviden hikayeler
Dünya islam eserleri
Kurban konusu
32 Farz
54 Farz
İslamda evlilik hayatı
Öğretme ve öğrenme gerği
İslamda temizlik
Peyğamberin isim ve manaları
Peygamberin güzel ahlakı
Peygamberin şemal-i
Peygamberin mucizeleri
Peygamberden hadisler
Peygamberin duaları
Peygamber özellikleri
İbretlik olaylar
Ehli sünnet yolu
Gün içinde yapılan dualar
Mevlanadan kıssalar
Hac konusu
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz
HZ.Peygamberin kabri şerifi
Sorular ve cevapları
Peygamberin dogumu
Peygamberin özellikleri
Peygamberin mucize
Selavat getirmek
Cuma namazının önemi
Anne Baba hakkı
Yemeği az yemek
Ruh temizliği
İslamda sağlık
İslamda örtünme
Tesettürle ilgili sorular
Kıssadan hisse
Evlenecek olanlara tavsiyeler
Başörtüsü magduriyeti
İyi olma sanatı
Sorular ve cevaplar
Nikah meselesi
Nefis terbiyesi
Din nasihattir
Mürşid
Haram helal konusu
Mehdi a.s
Silsile-i saadet
Çizgi filmler
Kuran ögrenmenin önemi
Kıyamet alametleri
Cinler alemi
Ölüm ve sonrası
Sünnet-i seniye
islam tv(canlı)
E-devlet işlemleri
Hac konusu

HAC


    Hac ve Önemi

    Hac Kimlere ve Ne Zaman Farzdır
   Aşağıdaki şartları taşıyanlara hacca gitmek farz olur:
1) Akıllı olmak,
2) Erginlik çağına gelmiş olmak,
3) Müslüman olmak,
4) Hür olmak,
5) Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu şart müslüman olmayan ülkelerde müslümanlığı kabul edenler içindir. İslâm ülkelerinde yaşayan müslümanlar için haccın farz olduğunu bilmemek özür değildir.)
6) Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak.
7) Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
8) Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.
    Saydığımız bu şartlardan başka hac vazifesini bizzat yapmak için şu şartların da bulunması gerekir. Bunlara haccın edasının şartları denir.

    Haccın Edasının Şartları:
1) Vücutça sağlıklı olmak, (Kör, kötürüm ve hac yolculuğuna dayanamayacak derecede hasta ve yaşlı olmamak.)
2) Hacca gitmesine bir engel bulunmamak, (Hapiste olmak gibi)
3) Yol güvenliği olmak,
4) Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahremi bulunmak.
5) Kocası ölmüş veya boşanmış olan kadınların iddet süreleri bitmiş olmak.
    Bu saydığımız şartlara sahip olan bir kimsenin önündeki ilk hac mevsiminde hacca gitmesi farz olur.
    Haccın Vacipleri
(*)

1 - Müzdelife'de vakfe.
2 - Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y etmek
3 - Cemreleri taşlamak (Şeytan taşlamak)
4 - Saçları traş etmek veya kısaltmak
5 - Sader (veda) tavafını edâ etmek
    Haccın Sünnetleri
(*)
    Kudûm tavafı yapmak, erkeklerin kudûm ve ziyâret tavafında remel yapmaları (Reml: Adımları kısaltıp, omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümektir. Tavafın ilk üç şavt'ında yapılır), Safa ile Merve arasında sa'y ederken, orada bulunan iki direk arasında erkeklerin süratlice geçmeleri, Bayram gecelerinde Mina'da yatmak, arefe günü, güneş doğduktan sonra Mina'dan Arafat'a gitmek, Müzdelife'den Mina'ya bayram günü sabahı, henüz güneş doğmadan hareket etmek, Müzdelife'de gecelemek ve cemreler arasında (Şeytan taşlama esnasında) tertibe riayet etmektir.

    Umre
    Umre, belirli bir zamana bağlı olmadan usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa'y yapmak ve traş olmaktan ibarettir.
    Umre sünnettir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılabilir.

(*) Bu bölümler, Yusuf KERİMOĞLU "Emanet ve Ehliyet", Hac Bahsi kitabından alınmıştır.


    İslâm şartlarının beşincisi hac'dır. Hac,belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir.
Hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur. Hac hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Belirli şartları taşıyan müslümanların ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Allah'ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da bir çok hikmetler ve faydalar vardır.
    Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan müslümanların tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah'a yönelmesi İslâm kardeşliğini güçlendirir. Müslümanların birbiri ile tanışmalarını, birbirlerinin dert ve sıkıntılarına çare bulmalarını sağlar.
    Zengin-fakir her seviyede müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar, mahşer gününü hatırlatır.
    Sevgili peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslâm dini'nin cihana yayılmaya başladığı kutsal yerleri görmek ruhlara manevi bir heyecan verir, dini duyguları kuvvetlendirir. Kutsal yerlerde insan kendisini Allah'a daha yakın hisseder, yaptığı ibadetlere kat kat fazla sevab verilir. Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların (kul hakları hariç) birçok günahı bağışlanır. Bu konuda peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:
«Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner.» (Riyazü's-Salihin, c.II, s. 521)


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=